Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Nasjonalt Landstadsenter

Nasjonalt Landstadsenter

Salmedikteren og folkeminnegranskeren Magnus Brostrup Landstad (1802 – 1880) var sokneprest i Seljord prestegjeld 1839 – 1849.  Som en del av arven etter Landstad, finnes det i dag et Nasjonalt Landstadsenter.

Lanstadsenteret/Landstadinstituttet arrangerer hvert andre år landstaddager på Nutheim Gjestgiveri i Seljord.  Neste gang det blir Landstaddager er i 2018.

Bildet viser Landstadmonumentet som står ved Seljord kyrkje.