Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjonstida i Seljord, Flatdal og Åmotsdal startar i slutten av 8. klasse og varar fram til våren i 9. klasse.

Både konfirmantåret 2019-2020 og 2020-2021 vert påverka av koronasituasjonen. Normalt sett har vi konfirmasjonar om våren, i mai, men i 2020 har konfirmasjonane blitt utsett til september. Vi ville òg normalt sett ha starta det nye konfirmantåret på våren/forsommaren, og vore på konfirmasjonsleir i sommarferien. I 2020 vert oppstarten for nye konfirmantar (2020-2021) til hausten, og konfirmasjonsleiren blir i vinterferien, veke 8 2021. 

Konfirmasjonsdatoar i 2020 er:

Seljord: 19. og 20. september, kl. 11 

Flatdal: 27. september, kl. 11

Åmotsdal: 27. september, kl. 13

Kvar sommar er vi på felles konfirmasjonsleir i Stokke i Vestfold. Leiren er fast frå måndag til fredag i veke 26. 

Innmelding til konfirmasjon skjer om våren, og det blir kalt inn til informasjonsmøte for alle 8. klassingar og føresette som er interessert i kyrkja sitt konfirmasjonsopplegg.

Om de har spørsmål om konfirmasjonstida, ta kontakt med ungdomsprest Petter Jakobsen.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort