Reformasjonsjubileet 2017

Reformasjonsjubileet 2017

I 2017 er det 500 år sidan Martin Luther sette dei 95 tesene på kyrkjedøra i Wittenberg.  Dette vart oppstarten til reformasjonen.  Reformasjonens 500-årsjubileum skal markerast på ulike måtar.  Hos oss er det spesielt 2 arrangement me skal merke oss:  Felles gudsteneste for heile Øvre Telemark Prosti i Notodden kyrkje sundag 29. oktober 2017.  

I tillegg til dette vil det bli ei stor utstilling av kyrkjekunst på Telemarksgalleriet på Notodden store delar av jubileumsåret.

Meir informasjon kjem etter kvart.