Program reformasjonsjubileet Agder & Telemark bispedømme

Program reformasjonsjubileet Agder & Telemark bispedømme

Reformasjonen feirer 500 år i 2017.

I Agder & Telemark bispedømme er det laga eit omfattande program for feiringa.  For oss i Øvre Telemark vil det kanskje vere ekstra stor interesse knytt til Dag Aanderaas foredrag «Telebondens ære og kongens makt. Bondeopprøret i Hjartdal 1540».  Dette foredraget vert halde på Telemarksgalleriet på Notodden 31. oktober 2017 - på sjølve reformasjonsdagen.

Program for reformasjonsjubileet i Agder & Telemark bispedømme.