Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Konfirmantpåmelding 2020-2021

Konfirmantpåmelding 2020-2021

Her kan du melde deg inn som konfirmant 2020-2021! 

Trykk her for å komme til innmeldingsskjemaet til konfirmasjonstida i Seljord, Flatdal og Åmotsdal 2020-2021. 

OBS! Hugs at de i tillegg må melde dykk på Ønsket og Elsket konfirmasjonsleir eller pilegrimskonfirmant! Det kan du gjere her

Konfirmasjonsleiren i sommar vert utsett, grunna koronasituasjonen. I staden blir det konfirmasjonsleir i vinterferien, veke 8 2021. Trykk her for meir informasjon. Følg ellers med på heimesida til Ønsket og Elsket for den nyaste informasjonen om koronasituasjonens påverknad på konfirmasjonstida 2020-2021. 

Prisen for konfirmasjonstida er for tida 2800,- Dette inkluderar opphald på konf.leir og buss til og frå, og elles materiell og anna til konfirmantsamlingane gjennom året. 

I informasjonsskrivet som vart sendt ut tidlegare i vår stod det at konfirmasjonstida startar opp med ei oppstartssamling og presentasjonsgudsteneste. Dette vert utsett grunna koronasituasjonen, og oppstarten av konfirmasjonstida blir til hausten. Meir informasjon blir sendt ut til dei som melder seg på som konfirmantar 2020-2021.  

Om de har spørsmål, kan de ta kontakt med ungdomsprest Petter Jakobsen: 

Tlf.: 909 51 409, E-post: petter@seljordkyrkje.no 

 izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort