Misjonshuset hausten 2017

Misjonshuset hausten 2017

Normisjon i Seljord har regelmessige møter på Misjonshuset.  På deira heimesider finn du nærare informasjon om møta.