Stor begivenhet for nasjonalt Landstadsenter

Stor begivenhet for nasjonalt Landstadsenter

Norske Folkeviser

 
Som bind IV i serien med M.B.Landstad-skrifter har nå Nasjonalt Landstadsenter utgitt et dobbeltbind med Norske Folkeviser, forsynt med en innledning på 200 sider, skrevet av folkloristen Ørnulf Hodne.


Dette enestående verket lanseres på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 14. november kl 19.00 i sal Nedjma. Gratis adgang.


Det blir korte innlegg av Nina S. Alnæs: De norske folkevisene i europeisk perspektiv og av Ørnulf Hodne: Kulturen i folkevisene. Halvor Håkanes synger folkeviser. 


Dette er en stor begivenhet. Velkommen!