Smak av Jol

Smak av Jol

I god tradisjon vert det også i år Smak av Jol.  Arrangementet skal vere på Vest Telemark Vidaregåande Skule i Seljord - 06. desember.  Serveringa skjer kl 17:00 - 18:45.  Etter dette vert det adventssamling i Seljord kyrkje kl 19:00. 

Seljord skulemusikk vil syte for underhaldning i tida mellom 16:45 - 17:00.

Pris kroner 300 pr pers for vaksne; kroner 200 pr pers for born opptil 12 år.

Påmelding til Kjersti Jønholt på telefon 970 06 555