Seljord på kartet

Seljord på kartet

Seljord har igjen kome på det kyrkjelege kartet etter tildelinga av rekrutteringsmidlar frå kyrkjerådet til Ønsket & Elsket.  I dag er det Vårt Land som har brei omtale av saka.