Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Samanslåing av Flatdal og Seljord sokn

Samanslåing av Flatdal og Seljord sokn

Agder & Telemark bispedømmeråd gjorde i møte 04. februar 2019 vedtak om samanslåing av sokna i Flatdal og Seljord til eit sokn.  Samanslåinga fører mellom anna til at dei to sokna frå og med komande valperiode vil ha felles sokneråd.

Åmotsdal sokn fortsetter som sjølvstendig sokn og med eige sokneråd.