Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Fjellmesse Sneie Åmotsdal

Fjellmesse Sneie Åmotsdal

Søndag 14. juli skal det vere messe på Sneie i Åmotsdal.

I VTB i dag (05. juli 2019) sto det at denne messa skal vere 07. juli.  Dette er altså feil.  Rett dato skal vere 14. juli 2019.  Her er rett info:

Kommande søndag – 14. juli - skal det vere messe på Sneie i Åmotsdal.  Sneie ligg på same området som Eva Bull Holtes museum, nokre få kilometrar forbi Åmotsdal sentrum i retning Rauland.  Det er Åmotsdal sokneråd som står for arrangementet.  Her ligg det godt til rette for ein opplevingsrik søndag i Åmotsdal.  Når messa er slutt vil det vere høve til å kjøpe mat på Eva Bull Holtes, samt vitje utstillinga deira.  Ta gjerne med noko å sitje på.

Vel møtt.