Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Kyrkja og koronakrisa

Kyrkja og koronakrisa

Som følgje av koronakrisa i landet vårt, er den kyrkjelege verksemda lagt ned.  Det skal ikkje haldast messer eller andre samankomster - i første runde fram til 26. mars. Hvis det til dømes skal haldast gravferd, kan me ikkje ha fleire enn 15 stykker til stades.  Deltakarane sitte med minst 2 meter avstand og på annen kvar sitterad.

Kyrkjekontoret er stengt i denne tida.  Du kan nå kyrkjeverje, diakon og sokneprest på deira heimekontor - ved å nytte desse telefonnumra:

  • Kyrkjeverje:  917 23 967
  • Diakon:  458 05 585
  • Sokneprest:  907 78 921