Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Digitale løysingar for kyrkjegang og anna form for gudsteneste

Digitale løysingar for kyrkjegang og anna form for gudsteneste

I desse koronatider kan det vere på plass å minne om at det er mogeleg å sjå gudstenester som andre kyrkjelydar har publisert på nett. På kyrkja si heimeside kan du finne ein oversikt over fleire digitale løysingar som kan takast i bruk i dag:

I tillegg til dette, driv Den norske kyrkja saman med Sjømannsmisjonen ei eiga nettkyrkje.