Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Helsing frå biskopen i Agder & Telemark bispedømme

Helsing frå biskopen i Agder & Telemark bispedømme

Biskop Stein Reinertsen har skrive ei helsing til kyrkjelydane i bispedømmet.  Denne helsinga kan du lese her.

Biletet til høgre viser biskop Stein Reinertsen, og er lånt frå heimsida til Agder & Telemark bispedømmeråd.