Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Ringing med kyrkjeklokkene

Ringing med kyrkjeklokkene

Laurdag 28. mars vart det ringa med kyrkjklokkene i alle dei tre hovudkyrkjene våre kl 17:00 (Seljord, Flatdal og Åmotsdal).  

Biskopane har bede om at det vert ringa kvar laurdag kl 17:00 i tida som kjem - for å minne om at det går mot helg, og for å markere at det er håp i denne vanskelege tida landet vårt opplever no.

I Seljord sokn vert det dei komande laurdagane kun ringa i Seljord kyrkje kl 17:00.

Høgtidsringing til påske vert sjølvsagt gjennomført i alle tre kyrkjer.

Bilete til høgre syner kyrkjeklokka i Seljord kyrkje.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort