Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Smitteverntiltak i kyrkja i Seljord

Smitteverntiltak i kyrkja i Seljord

Kyrkja skal opnast igjen - etter nedstenging i meir enn 2 månader.

Desse smittevernreglane gjeld i kyrkjene våre:

  • Dersom du ikkje er frisk, skal du ikkje kome til kyrkja.
  • Om du må nyse eller hoste, gjer du dette i papirhandlede eller i albukroken.
  • Du skal nytte den handdesinfeksjonsflaska som står ved inngangen til kyrkja.
  • Du skal sjølv hente salmeboka di, og sjølv sette ho attende når du forlet kyrkja.
  • Du får tilvist plass å sitte på i kyrkja.  Hovudregelen er at det skal vere minimum 1 meters avstand mellom deg og andre.  Dei som tilhøyrer same husstand, kan sitte samla i kyrkja.
  • Nattverd:  Du skal sjølv hente nattverdkalken (sølvbegeret) og gå fram til presten som deler ut nattverdbrødet.  Presten legg dette i nattverdkalken og seier "Dette er Jesu lekam".  Du tar sjølv oblaten or kalken og et han.  Deretter gjeng du til medliturg og får nattverdvin i kalken, ledsaga av orda "Dette er Jesu blod".  Når du har motteke nattverden sett du kalken på det brettet som er sett fram til dette.
  • Kyrkjebygga våre er av ein slik storleik og utforming at me ikkje kan ta imot fleire enn maksimalt 35 personar innandørs
  • Dersom det skulle oppstå smitte i etterkant av eit arrangement i kyrkja, må kyrkjeverjen kunne gjere rede for kven som har vært til stades på det aktuelle arrangementet.  Difor vil det vere registrering av deltakarar ved inngangen, slik at me - på oppmoding frå smittevernleiinga i kommunen - kan etterspore eventuell smittekjelde.  Slike deltakarlister skal makulerast etter 10 dagar.

Les heile smittevernvegleiaren for Den norske kyrkja.

Biletet til høgre er lånt frå heimesida til Den norske kyrkja.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort