Bispevisitas i Seljord


 

Bispevisitasen som var palnlagd til 01. - 06. september 2020 vart avlyst på grunn av koronapandemien.

Ny dato for visitas er satt til 17. - 22. november 2020.

Program for dagane kjem seinare.

Biletet til høgre syner biskop Sein Reinertsen.

Tilbake