Messe i Åmotsdal kyrkje


Mot helg.

Høgmesse i Åmotsdal kyrkje sundag 14. august 2022 kl 11,00.  Det er 10. sundag i treeiningstida, og det skal vere høgmesse med konfirmasjon.  Teksten for dagen finn du på bibelselskapets nettsider.

Sjølv om du ikkje har konfirmant sjølve, er det kjekt å sjå deg i kyrkja til denne høgtida.  Konfirmasjonsdagen er ein høgtidsdag i bygda.

Biletet på denne sida syner Åmotsdal kyrkje i august 2022.

Tilbake