Oppdatering smitevern kyrkjene i Seljord


Etter ny gjennomgang, har det vorte ny oppdatering av smittevernreglane for kyrkjene i Seljord.

Les mer

 

Menigheten

Oppdatering smitevern kyrkjene i Seljord


Etter ny gjennomgang, har det vorte ny oppdatering av smittevernreglane for kyrkjene i Seljord.

Les mer

Ei historisk hending


Biskopens joleandakt 2020.

Les mer

 

Menigheten

Ei historisk hending


Biskopens joleandakt 2020.

Les mer

Opplev salmekveld i Flatdal kyrkje


Vil du oppleve salmekveld i Flatdal kyrkje 17. november 2020 ? 

Les mer

 

Menigheten

Opplev salmekveld i Flatdal kyrkje


Vil du oppleve salmekveld i Flatdal kyrkje 17. november 2020 ? 

Les mer

 

Salmekveld i Flatdal kyrkje

Bispevisitasen er avlyst - salmekvelden som var planlagd til Flatdal kyrkje skal gjennomførast. - men til anna tidspunkt enn opprinneleg te...

Les mer

 

Advents- og jolehelsing til femåringane

Soknerådet ønskjer å gje femåringane i kyrkja ei helsing til advent/jol.

Les mer

 

Bispevisitas utsett til hausten

Av omsyn til smittestoda i samfunnet vårt, er det planlagde bispevisitasen 17. - 22. november 2020 utsett til hausten 2021.

Les mer

 

Advents- og jolehelsing til seksåringane

Soknerådet ønskjer å gje seksåringane i kyrkja ei helsing til advent/jol.

Les mer

Sjå fleire artiklar i arkivet

Kalender