Arkiv


Her er ein oversikt over dei sakene me har publisert på våre nettsider

Bli med til Skuldalen i Åmotsdal

Dette må du få med deg.

Les meir

Kvardagsopen kyrkje i Seljord

Open kyrkje i Seljord.

Les meir

Konfirmasjonar 2025

Konfirmasjonsdatoar 2025

Les meir

Frivillig tekstlesar i kyrkjene våre

Kyrkja treng frivillige medarbeidarar

Les meir

Helg og Høgtid nr 1 2024

Les meir

Nytt nummer av Helg & Høgtid

Nytt nummer av kyrkjelydsbladet Helg & Høgtid.

Les meir

Høgmesse i Seljord kyrkje

Komande sundag

Les meir

Kveldsmesse i Flatdal kyrkje

Komande sundag

Les meir