Kyrkjevalet 2023


Kyrkjevalet 2023

Det skal vere val i kyrkja i år.  I dette valet er det rom for deg og for røysta di. Det skal vere val til både sokneråd og bispedømmeråd.

Merk deg spesielt at du i kyrkjevalet kan førehandsrøyste digitalt.  Vil du gjere deg nytte av dette, må det skje innanfor tidsrommet 10. august til 6. september kl 15,00.

Meir info om tid og stad for valet lokalt, vil kome seinare.

Valliste for Seljord sokneråd.

Vallister for bispedømmerådsvalet.

Les meir om valet.

Tilbake