Kontaktinformasjon


Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar

Adresse:

Brøløsvegen 48 B, 3840 SELJORD
Brøløsvegen 13 A, 3840 SELJORD

Telefon: 917 23 967
Epost:  Send e-post

Organist

Kjetil Bergheim

91841306

Send epost

Kyrkjetenar

Eilev Eiesland Bjørge

975 45 943

Send epost

Kyrkjeverje

Petter Jakobsen

909 51 409

Send epost

Diakon og Trusopplærar

Ingunn Liseter

97682694

Send epost

Prost Øvre Telemark

Asgeir Sele

415 66 043

Send epost

Assisterande kyrkjeverje

Jon Svartdal

917 23 967

Send epost

Sokneprest

Dag Harald Undheim

907 78 921

Send epost

Kyrkjetenar

Ivar Morten Øygarden

907 84 971

Send epost