Prestegarden får ny eigar


Seljord prestegard får ny eigar.

Det er no klart at Seljord prestegard - prestebustaden - skal overførast frå Opplysningsvesenets fond til Den norske kyrkja.

Det er regjeringa som har gjort dette vedtaket.  Du kan lese meir om denne saka på heimesida til Den norske kyrkja.

Tilbake