Høgmesse i Seljord kyrkje


Til helga skal det vere høgmesse i Seljord kyrkje.

Komande sundag, 20. november 2022, er det siste sundag i kyrkjeåret, også kalla Domssundagen/Kristi kongedag.  Då skal det vere høgmesse i Seljord kyrkje kl 11,00.  Liturg vil vere Asgeir Sele, medan Tore Sognefest vil vere organist.

Tekstane for dagen finn du på nettsidene til Bibelselskapet. 

Biletet på denne sida syner Seljord kyrkje i haustsol 6. november 2022

Vel møtt.

Tilbake