Smitteverntiltaka i kyrkja er oppheva


Siste nytt om smittevernet

Smitteverntiltaka i kyrkja er oppheva frå og med i dag - 12. mars 2022.  Denne meldinga gjekk ut frå Den norske kyrkja sentralt i dag.

Les mer her.

Biletet på denne sida er lånt frå heimesida til Den norske kyrkja.

Tilbake