Helgmål Seljord kyrkje 29. januar 2021


Ei stille stund mot helg.  Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje ved kantor Natalia Furmankova og sokneprest Dag Harald Undheim.

Helgmål veke 4-2021

Tilbake