Helgmål Flatdal kyrkje 10. september 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Flatdal kyrkje 10.september 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før 16. sundag i treeiningstida. Musikk:  Kantor Natalia Furmankova. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  

Bilete syner Flatdal kyrkje ein godversdag sommaren 2021.

God helg.

Tilbake