Helgmål Åmotsdal kyrkje 19. mars 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Åmotsdal kyrkje ved kantor Natalia Furmankova og sokneprest Dag Harald Undheim. Maria bodskapsdag.

Tilbake