Endringar gudstenestelista i Seljord


Endring i gudstenestelista

Det er to endringar i gudstenestelista for Seljord dette semesteret:

  • Det skal ikkje vere gudsteneste i Seljord kyrkje 12. mars 2023.  I staden skal me halde gudsteneste på Misjonshuset.
  • Det skal ikkje vere tårnagentgudsteneste i Seljord kyrkje 30. april 2023.  Det skal vere vanleg gudsteneste denne dagen.  Tårnagentgudstenesten går som annonsert i Åmotsdal kyrkje sundag 23. april.

Velkomen til kyrkje.

 

Tilbake