Innskjerping smittevernet


Kyrkja sentralt har innskjerpa smittevernreglane føre jol.

Nye innskjerpingar gjer at makstalet for deltakarar i kyrkjene våre har gått ned.  Dei nye tala ser slik ut:

  • Seljord kyrkje 35
  • Flatdal kyrkje 30
  • Åmotsdal kyrkje 35
  • Manndal kapell 20
  • Nutheim kapell 15

Kyrkja sine smittevernreglar finn du på Den norske kyrkja si heimeside. Der kan du og finne spesielle tilrådingar som gjeld advent og jol.

Biletet over er lån frå Den norske kyrkja si heimeside.

Tilbake