Helgmål Seljord kyrkje 21. mai 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 21. mai 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før pinsedag. Organist: Kantor Natalia Furmankova. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. 

Vil de ramme andakten inn med salme, kan desse linkene nyttas før og etter:

Før:  Apostlene satt i Jerusalem
Etter:  I all sin glans nu stråler solen

God pinsehelg.

Tilbake