Helgmål Flatdal kyrkje 16. april 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Flatdal kyrkje ved kantor Natalia Furmankova og sokneprest Dag Harald Undheim. Dag i kyrkjeåret:  3. sundag i påsketida. 

Tilbake