Helgmål Seljord kyrkje 27. august 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 27. august 2021 Dag i kyrkjeåret: Fredag før vingardssundagen. Musikk:  Kantor Natalia Furmankova. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  

Bilete syner Seljord kyrkje ein godversdag forsommaren 2021.

God helg.

Tilbake