Helgmål Flatdal kyrkje 29. oktober 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Flatdal kyrkje 29. oktober 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før Bots- og bønedag. Musikk:  Organist Anne Vik. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. 

God helg.

Tilbake