Høgmesse i Seljord kyrkje


Til helga..

Komande sundag er det 18. sundag i treeiningstida.  Då skal det vere høgmesse med dåp i Seljord kyrkje kl 11,00.  Liturg vil vere prost Asgeir Sele, medan Kjetil Bergheim vil vere organist.

Tekstane for dagen finn du på nettsidene til Bibelselskapet. 

Biletet på denne sida syner lysgloben i Seljord kyrkje.

Vel møtt.

Tilbake