Nye smittevernreglar


Det har kome ny smittevernrettleiar for kyrkja.

Den nye rettleiaren seier dette:

  • Gudsteneste og kyrkjelege handlingar utanom gravferd kan haldast i kyrkja med maks 10 deltakarar.  Dei som gjer teneste kjem i tillegg.
  • Gravferd kan framleis haldast med maks 35 i Åmotsdal og Seljord. og maks 30 i Flatdal.

Det vil vere førehandspåmelding til gudstenester - anten på nettsida her, eller på telefon 917 23 967.

Den nye smitterettleiaren kan du lese her.

Tilbake