Helgmål Åmotsdal kyrkje 10. april 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Åmotsdal kyrkje ved kantor Natalia Furmankova og sokneprest Dag Harald Undheim. Dag i kyrkjeåret:  2. sundag i påsketida. 

Tilbake