Jolegudsteneste i Åmotsdal kyrkje


Jolegudsteneste i Åmotsdal kyrkje.

Tradisjonen tru vert det jolegudsteneste i Åmotsdal kyrkje 4. joledag (28. desember) kl 17,00.  Åsbjørg Moland vil preike på messa, Gunnar Ajer vil vere organist og solist, og soknepresten skal vere liturg.

På grunn av smittefare vert det i år ikkje jolefest på grendehuset etter messa.

Tilbake