Helgmål Åmotsdal kyrkje 09. juli 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Åmotsdal kyrkje 09. juli 2021 Dag i kyrkjeåret: Fredag før 7. sundag i treeiningstida. Musikk:  Ottar Kåsa. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  Salmesong i opptak frå messe i Åmotsdal kyrkje 13. juni 2021.

Bilete syner tårnet i Åmotsdal kyrkje.

God helg.

Tilbake