Digital røysting ved kyrkjeval 2023


I år kan du røyste/førehandsrøyste digitalt ved kyrkjevalet.

I år kan du røyste/førehandsrøyste digitalt ved kyrkjevalet.  Då kan du sitje heime og røyste.  Den digitale førehandsrøystinga stengjer onsdag 6. september kl. 15:00.

Alle som er medlemmar av kyrkja, og som er over 15 år i 2023 kan røyste.

Tilbake