Prostitur sommer 2022


Tid for å tenke sommar 2022 ?

Øvre Telemark prosti har planar om ein stortur til Europa sommaren 2022.  Informasjon om turen finn du her.

Biletet er lånt frå turbrosjyra, og er frå Pasjonsspela i Oberammergau.

Tilbake