Helgmål Åmotsdal kyrkje 14. mai 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Åmotsdal kyrkje 14. mai 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før grunnlovsdagen. Organist: Kantor Tony Raley. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. 

Tilbake