Messe i Flatdal kyrkje


Mot helg.

Høgmesse i Flatdal kyrkje sundag 26. juni 2022 kl 11,00.  Det er 3. sundag i treeiningstida, og det skal vere høgmesse med dåp.  Etter messa vert det kyrkjekaffe.  Teksten for dagen finn du i Mark 10,13-16..

Biletet på denne sida syner detalj frå døypefonten i Flatdal kyrkje.  Denne døypefonten er gamal - sannsynlegvis er den frå den gamle stavkyrkja som sto i Flatdal før noverande kyrkje vart reist.

Tilbake