Helgmål Seljord kyrkje 18. juni 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 18. juni 2021 Dag i kyrkjeåret: Fredag før 4. sundag i treeiningstida. Organist: Kantor Tony Raley. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  Musikk og salmesong i opptak frå messe i Seljord kyrkje 06. juni 2021.

Bilete syner Seljord kyrkje, tidleg på morgonen torsdag 17. juni 2021.

God helg.

Tilbake