Helgmål Seljord kyrkje 24. september 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 24.september 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før 18. sundag i treeiningstida. Musikk:  Kantor Natalia Furmankova. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  Salmesong i opptak frå messe i Seljord kyrkje 12. september 2021.

Bilete syner Seljord kyrkje ein godversdag sommaren 2021.

God helg.

Tilbake