Samlivsbrudd


Opplever du samlivsbrudd?

De siste fem årene har mellom 50-60 000 barn opplevd at foreldre skilles. Bortimot halvparten av alle inngåtte ekteskap går i oppløsning, også blant samboere er det mange som velger å gå fra hverandre.
Dette tar kirken på alvor. Den norske kirke vil være nær i sorgen.

Hva kan kirken være for deg i denne situasjonen?
Din lokale menighetsprest tar imot mennesker til samtale. Du finner din menighet ved å søke i kolonnen til venstre, dersom du ikke allerede vet hvilken menighet du hører til i. I Den norske kirke feires det også gudstjenester landet over hver søndag. Å delta i gudstjenestefellesskapet kan være til hjelp og trøst for mange.

Det finnes også andre mennesker som vil snakke med deg dersom du ønsker det:

Kirkens SOS
Nettpresten

Kompetansesentra – samliv
Samlivssenteret på Modum har mye kompetanse på familievern og samliv. Det er mulig å kontakte disse for kurs og individuell veiledning.

Kontakt Samlivssenteret på Modum Bad

Tilbake