Prostesetet i Øvre Telemark Prosti


Seljord er prostesete for Øvre Telemark Prosti.

Asgeir Sele er prost – noko som mellom anna inneber at han er leiar for prestetenesta i prostiet.
Prosten kan treffast på Seljord kyrkjekontor etter avtale – han har telefon 415 66 043.

Øvre Telemark Prosti har si eiga heimeside på nettet.

Tilbake