Helgmål Seljord kyrkje 05. november 2021


Mot helg.

Digital Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 05. november 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før Helgemesse (Allehelgensdag). Musikk:  Organist  Anne Vik. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. 

God helg.

Tilbake