Neste vakt i Kirkens SOS


Vi holder lyset på for de som trenger noen å snakke med! Tar du neste vakt?

Det siste halvåret har Kirkens SOS opplevd mye trøkk – først etter Ari Behns selvmord i romjulen og nå med den pågående korona-pandemien. Vanligvis mottar vi 500-600 henvendelser daglig, og nå har pågangen vært enda høyere! Kirkens SOS har derfor stort behov for flere frivillige til krisetjenesten, slik at flere av de som ringer og skriver inn kan få svar.

Vi snakker med alle, om alt – vi snakker med unge jenter og gutter som har blitt utsatt for overgrep, og ikke tør fortelle det til noen fordi de har blitt fortalt at det var deres feil at det skjedde; vi snakker med eldre kvinner og menn som har mistet mange av de rundt seg, og kanskje ikke har noen andre å snakke med; vi snakker med mennesker som har det så vondt, at de ikke ser noen annen utvei enn å ta sitt eget liv.
For mange er en samtale med oss det som gjør at de kommer seg gjennom dagen. Og vi vet at vi redder liv. DERFOR trengs flere frivillige – for å redde liv!

Livsviktige frivillige
Det er Kirkens SOS sine ca 1000 frivillige på landsbasis som gjør det mulig å tilby en døgnåpen krisetjeneste via telefon og internett. Tjenesten er anonym, derfor har vi ikke tall på hvor mange liv som reddes. Men, de frivillige og ansatte får tilbakemeldinger fra mennesker som forteller at samtalene de har hatt har vært svært viktige for dem, og noen ganger livreddende. Det er de frivillige som står på dag og natt som gjør det mulig å tilby denne krisetjenesten til de som trenger en samtalepartner.

Som frivillig er det aller viktigste å være et lyttende medmenneske, være til stede for de som tar kontakt og forsøke å gi håp når livet utfordrer. De frivillige i Kirkens SOS besvarer krisetjenesten via telefon eller chat og har to vakter per måned, hver vakt er ca 5timer. Krisetjenesten er døgnåpen, så vaktene er fordelt både på dag og natt. Som frivillig blir du godt ivaretatt av de ansatte. Du får grundig opplæring før du går inn i tjenesten, og tett oppfølging så lenge du er frivillig medarbeider.

 

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Det er organisert som en landsforening med 11 lokale SOS-sentra. I Telemark er det menighetene i Den norske kirke og Den Evangelisk Lutherske Frikirke som er senterets medlemmer, og svært viktige støttespillere for Kirkens SOS.

Hvis du er interessert i å bli med som frivillig finner du mer info på våre nettsider www.kirkens-sos.no/telemark og på vår Facebook-side: Kirkens SOS Telemark 
Alle som ønsker å bli frivillige deltar på et innføringskurs for nye frivillige på 40 timer. Kurset inneholder kurs-samlinger og to prøvevakter sammen med en erfaren medarbeider.

I HØST ARRANGERES TO KURS: Onsdag 23.september starter et kurs på dagtid på Gvarv, og Torsdag 24.september starter et kveldskurs i Skien. Søk så fort som mulig slik at du blir klar til kursstart! Har du noen spørsmål eller ønsker å vite mer før du søker er det bare å ta kontakt. SOS-senteret i Telemark håper å høre fra deg!

Det er utfordrende, spennende og meningsfullt å være frivillig i Kirkens SOS – kanskje er dette noe for deg? En kursdeltager på et tidligere kurs gav denne tilbakemeldingen etter kurs: «Kurset er sterkt faglig, men gav også mye på et mellommenneskelig plan. Jeg opplevde at jeg fikk reflektert mye rundt vanskelige tema i en omsorgsfull setting.»

Kontaktinfo: Melle Aakenes (leder) 900 59 297 Stine Sætre Risanger (rådgiver) 977 78 712 eller  telemark@kirkens-sos.no

Tilbake