Snart Helgetorsdag


Helgetorsdag, også kalt Kristi Himmelfartsdag.

Førti dagar etter påske kjem Helgetorsdag, også kalt Kristi Himmelfartsdag.  Kanskje du vil vite meir om denne dagen ?  Bibelselskapet har laga denne sida om denne heilagdagen.

Bilete på denne sida er lånt frå nettsida til Bibelselskapet.

Tilbake